EXTINTORS

 MANTENIMENT EXTINTORS gràcies a la col·laboració d'empresa legalment autoritzada a Andorra. Els extintors constitueixen el principal sistema de prevenció contra incendis. La seva composició fa necessari que periòdicament s'hagin de sotmetre a una revisió de manteniment per avaluar la seva efectivitat, una revisió obligatòria per llei. Que estiguin en bones condicions depèn de l'empresa que té els extintors.

MANTENIMENT EXTINTORS gràcies a la col·laboració d’empresa legalment autoritzada a Andorra. Els extintors constitueixen el principal sistema de prevenció contra incendis. La seva composició fa necessari que periòdicament s’hagin de sotmetre a una revisió de manteniment per avaluar la seva efectivitat, una revisió obligatòria per llei. Que estiguin en bones condicions depèn de l’empresa que té els extintors.