REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Més de la meitat de la calor generat per la calefacció de l'habitatge es perd per les parets exteriors sense aïllament tèrmic. ¿Per què rehabilitar? El pas del temps, les agressions atmosfèriques i humanes deterioren els edificis. Aquest deteriorament n'afecta les condicions d'habitabilitat i genera riscos de despreniment a la via pública o a finques veïnes. Si no hi posem remei de manera preventiva, amb polítiques de manteniment i anticipació al deteriorament greu, les lesions produïdes poden convertir-se en patologies greus, riscos i costos innecessaris.

Més de la meitat de la calor generat per la calefacció de l’habitatge es perd per les parets exteriors sense aïllament tèrmic.
¿Per què rehabilitar?
El pas del temps, les agressions atmosfèriques i humanes deterioren els edificis.
Aquest deteriorament n’afecta les condicions d’habitabilitat i genera riscos de despreniment a la via pública o a finques veïnes.
Si no hi posem remei de manera preventiva, amb polítiques de manteniment i anticipació al deteriorament greu, les lesions produïdes poden convertir-se en patologies greus, riscos i costos innecessaris.