TREBALLS VERTICALS

 Treballs verticals Gràcies a les tècniques d'escalada, a Construccions Núñez Andorra realitzem tasques de rehabilitació i reparació sense necessitat de bastides ni estructures, reduint el temps i cost de la intervenció, sempre amb la màxima seguretat. Rehabilitació de façanes. Pintura en general. Condicionament de celoberts. Col·locació de claraboies i canaletes. Posada i retirada de cartells publicitaris. Instal·lació de xarxes d'aigua, llum i gas. Muntatge de línies de vida i seguretat. Neteja mitjançant alta pressió, àrids, làser i sorrejat
abrasiu. Muntatge i substitució de baixants de tot tipus. Reparacions puntuals. Reforços amb fibra de carboni i de vidre. Encofrats i paviments. Col·locació d'envans metàl·lics. Instal·lació de sistemes de comunicació (fibra òptica, coaxial). Distribució i muntatge de finestres metàl·liques i PVC. Col·locació de sistemes anticoloms. Reparació de teulades.

Treballs verticals
Gràcies a les tècniques d’escalada, a Construccions Núñez Andorra realitzem tasques de rehabilitació i reparació sense necessitat de bastides ni estructures, reduint el temps i cost de la intervenció, sempre amb la màxima seguretat.
Rehabilitació de façanes.
Pintura en general.
Condicionament de celoberts.
Col·locació de claraboies i canaletes.
Posada i retirada de cartells publicitaris.
Instal·lació de xarxes d’aigua, llum i gas.
Muntatge de línies de vida i seguretat.
Neteja mitjançant alta pressió, àrids, làser i sorrejat
abrasiu.
Muntatge i substitució de baixants de tot tipus.
Reparacions puntuals.
Reforços amb fibra de carboni i de vidre.
Encofrats i paviments.
Col·locació d’envans metàl·lics.
Instal·lació de sistemes de comunicació (fibra òptica, coaxial).
Distribució i muntatge de finestres metàl·liques i PVC.
Col·locació de sistemes anticoloms.
Reparació de teulades.