SOM ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE REPARACIONS PER A LA LLAR I EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE REFORMES I MANTENIMENT 24 HORES 365 DIES ANY

Teulades de bigues de fusta

Teulades de bigues de fusta a Andorra. El disseny d'avantguarda i les noves concepcions arquitectòniques pel que fa al disseny d'interiors d'habitatges d'alt Estàndard suggereix l'ús de forjats en fusta conferint a aquests ambients una calidesa que altres materials no aconsegueixen amb la fiabilitat de la fusta racionalment tractada. Construccions Núñez Andorra ofereix tant a professionals del sector com al promotor interessat la solució més convenient i adequada per als seus Forjats en Bigues de fusta amb una funció decorativa i resistent de gran bellesa tant a la part inferior com superior, aquest tipus de terra de fusta està especialment indicat en treballs de reformes d'antics habitatges, que permeten d'una forma senzilla i econòmica la creació d'una planta altell o un entresòl amb la materialització per mitjà de bigues de fusta fixades mitjançant encastaments metàl·lics a les parets de càrrega existent.

Teulades de bigues de fusta a Andorra. El disseny d’avantguarda i les noves concepcions arquitectòniques pel que fa al disseny d’interiors d’habitatges d’alt Estàndard suggereix l’ús de forjats en fusta conferint a aquests ambients una calidesa que altres materials no aconsegueixen amb la fiabilitat de la fusta racionalment tractada.
Construccions Núñez Andorra ofereix tant a professionals del sector com al promotor interessat la solució més convenient i adequada per als seus Forjats en Bigues de fusta amb una funció decorativa i resistent de gran bellesa tant a la part inferior com superior, aquest tipus de terra de fusta està especialment indicat en treballs de reformes d’antics habitatges, que permeten d’una forma senzilla i econòmica la creació d’una planta altell o un entresòl amb la materialització per mitjà de bigues de fusta fixades mitjançant encastaments metàl·lics a les parets de càrrega existent.