CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Som especialistes en instal·lacions esportives a Andorra. Les instal·lacions per a esports concrets com ara el tenis o el pàdel requereixen prestacions i característiques específiques i estar al corrent de les tendències i aportar la qualitat necessària en cada obra. També la ponderació del cost, element clau per a l'amortització de la instal·lació d'acord amb l'ús que se'n faci i la propietat, sigui pública o privada.

Som especialistes en instal·lacions esportives a Andorra. Les instal·lacions per a esports concrets com ara el tenis o el pàdel requereixen prestacions i característiques específiques i estar al corrent de les tendències i aportar la qualitat necessària en cada obra. També la ponderació del cost, element clau per a l’amortització de la instal·lació d’acord amb l’ús que se’n faci i la propietat, sigui pública o privada.