ENDERROCS

Oferim el servei integral de qualsevol tipus d'enderroc, des del més petit al més gran, des del més senzill al més complex. Segons les característiques de l'enderroc a fer, apliquem la metodologia de treball més adient a cada situació, com poden ser: Totalment per mitjans mecànics. Amb mitjans mecànics i de forma manual. Exclusivament de forma manual. Desconstrucció selectiva. Detecció, localització i gestió de residus perillosos. Neteja i buidat d'edificis i naus. Disposició de maquinària de demolició amb conductor. Retirada i gestió de materials de fibrociments / Uralita. Etc.Oferim el servei integral de qualsevol tipus d'enderroc, des del més petit al més gran, des del més senzill al més complex.

Oferim el servei integral de qualsevol tipus d’enderroc, des del més petit al més gran, des del més senzill al més complex.
Segons les característiques de l’enderroc a fer, apliquem la metodologia de treball més adient a cada situació, com poden ser:
Totalment per mitjans mecànics.
Amb mitjans mecànics i de forma manual.
Exclusivament de forma manual.
Desconstrucció selectiva.
Detecció, localització i gestió de residus perillosos.
Neteja i buidat d’edificis i naus.
Disposició de maquinària de demolició amb conductor.
Retirada i gestió de materials de fibrociments / Uralita.
Etc.